Books par : Manuel Castells Pekka Himanen Mutsuko Takahashi

Joho shakai to fukushi kokka : Finrando moderu

Titre de livre: Joho shakai to fukushi kokka : Finrando moderu

Nom de fichier: joho-shakai-to-fukushi-kokka-finrando-moderu.pdf

Éditeur: KyoÌ"to : Mineruvua ShoboÌ", 2005.

ISBN: 4623041425